PLAATSEN VAN EX-PROEFDIEREN BIJ PARTICULIEREN

Onze maatschappij kiest er voor om veilige medicijnen en medische hulpmiddelen te willen voor ons zelf èn voor onze huisdieren. Ondanks dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van alternatieven, worden hiervoor nog steeds op grote schaal dierproeven noodzakelijk geacht. In Nederland worden door de cosmetische industrie geen dierproeven meer uitgevoerd, maar wel door de farmaceutische industrie en de wetenschap. De verantwoordelijkheid voor deze dieren kunnen we niet alleen bij de bedrijven leggen die dierproeven uitvoeren. Ze zijn de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Veel proefdieren worden na een experiment in een ander experiment geplaatst of gedood voor nader onderzoek. Sommige dieren verlaten een experiment echter levend en gezond en worden gedood omdat er anders geen plaats voor is. Voor die dieren zet de Shhh zich in. De afgelopen 17 jaar heeft de Shhh ruim 1000 honden en 200 katten uit laboratoria bij particulieren geplaatst en sinds kort proberen we ook knaagdieren bij particulieren onder te brengen.